Erdoğan Yüceer

Hakkında

27 İÇERİKLER

/

0 YORUMLAR

Yazılar

KDV İstisnası (İstisnası Belgesi)

KDV İstinası İşleyişi 1.1. KDV İstisnası Belgesi İstisna Belgesi, projede öngörülen süreyle sınırlı olarak...

Perakende Satışlarda KDV İndirimi

Perakende Satış Fişi ile yapılan giderlerde KDV İndirimi Uygulanması İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV ÖTV Grup...

Kredilerde Bağımsız Denetim

Kredilerde Bağımsız Denetim raporu kapsamında 19.02.2019’da Resmi Gazete’de Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yayımlandı. (Kaynak) Yönetmeliğe...

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Tebliğ

32 Sayılı Tebliğ- İhracat Bedeli Hakkında Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedelleri konu alan kararda kısaca; ...

KDV İSTİSNASI (KDV İADESİ)

Kamuya İnşaat Ayni Bağışı Yapan Şirketlerin KDV İstisnası 1.1. Bağışçılara Satış Yapanlara İade (KDV İstisnası)

Tam Tasdik Raporu

Tam Tasdik Raporu, diğer adıyla Kurumlar / Gelir Vergisi Beyannamesi ve ekleri bildirim raporu, şirketin ilgili mali verilerinin yeminli mali müşavirler...

KDV İSTİSNASI (KDV ÖDENEREK YAPILAN ALIMLAR)

İSTİSNA BELGESİ OLMASINA RAĞMEN KDV ÖDENEREK YAPILAN ALIMLAR KDV İstisnası kapsamındaki mal ve hizmetlerin KDV ödenerek yapılan alımlar satın alınması...

Yeminli Mali Müşavirlik Raporları (YMM Raporları)

YMM Raporları Kişi ve şirketlere ait işletmelerin muhasebe sistemlerini kuran, geliştiren; muhasebe, finans ve mali (para ile ilgili) konularda belgelere dayanarak inceleme ve denetim yapan,...

Mali Danışmanlık

Yıldızlar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik ailesi olarak; birlikte çalıştığımız şirketlerin mali tablolarını, bilançolarını ve hesaplarını tek tek inceleyerek ve düzeltme ihtiyacı olduğunda...