KDV İadesi

KDV İadesi

KDV İadesi, kanundan yararlanabilenler adına Yeminli Mali Müşavirler tarafından yapılan hesaplamalar sonucu hazırlanan raporların vergi dairesine verilmesiyle gerçekleşir. Yıldızlar Bağımsız Denetim ve...

KDV İstisnası – Hakkında, Başvuru ve Kabul

1-KDV İSTİSNASI 3065 sayılı KDV Kanunu 13/k bendine göre; genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere...

KDV İstisnası (KDV İstisnasının Beyanı)

KDV İstisnasının Beyanı 1.1. Satış Yapanların Beyanı KDV İstisnasının beyanı kapsamında yapılan teslim ve...

Kitapta KDV İadesi

Kitapta KDV İadesi ve Türevlerinde KDV İstisnası Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere çocuklar...

İhracatta KDV İadesi

İhracatta KDV İadesi Ülkemizde ihracat işlemlerinde KDV hesaplanmaz. Yani yurt dışına mal ve hizmet tesliminde KDV uygulanmaz. Yurt dışına...

KDV İstisnası (İstisnası Belgesi)

KDV İstinası İşleyişi 1.1. KDV İstisnası Belgesi İstisna Belgesi, projede öngörülen süreyle sınırlı olarak...

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Tebliğ

32 Sayılı Tebliğ- İhracat Bedeli Hakkında Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedelleri konu alan kararda kısaca; ...

KDV İSTİSNASI (KDV İADESİ)

Kamuya İnşaat Ayni Bağışı Yapan Şirketlerin KDV İstisnası 1.1. Bağışçılara Satış Yapanlara İade (KDV İstisnası)

Son Yazılar

KDV İade Rehberi

KDV İadesi Nedir? KDV iadesi, vergiye tâbi olan mükelleflere devletin sunduğu bir teşvik ya da istisnai durumdur. Katma Değer Vergisi’nin...

İşsizlik Ödeneği

İşsizlik Ödeneğinin Tanımı Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli...

ÖTV Oranları 2020

Özel Tüketim Ödentisi ve Katma Değer Vergisi’ nin tanımlanmasına yönelik yapılan farklılıklar ile beraber taşıtların Katma Değer Vergisi ve ÖTV’ lerinin hesaplanma...