Ana Sayfa Danışmanlık KDV İade Rehberi

KDV İade Rehberi

KDV İadesi Nedir?

KDV iadesi, vergiye tâbi olan mükelleflere devletin sunduğu bir teşvik ya da istisnai durumdur. Katma Değer Vergisi’nin içinde barındırdığı mahsup ve indirim mekanizması, satış yapılan son tüketicinin dışında yer alanların üzerinde verginin kalmamasını amaçlar. Üretici-dağıtıcı zinciri içinde yer alanlar, tahsil ettiği vergiden ödediği vergiyi düşerek üzerinde vergi kalmamasını sağlar. Bu şekilde, vergi yükünün son tüketicinin üzerinde kalması sağlanır.

KDV İadesi KDV İstisna halinde ve İndirimli Orana Tabi İşlemlerde olmak üzere 2 durumda gerçekleşir.

Yasal dayanağı 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasında göre şöyle açıklanır: “Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya katma değer vergisini fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu tür vesikalarda katma değer vergisi gösterenler, bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. Bu husus kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de geçerlidir. Bu gibi sebeplerle fazla ödenen vergiler, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgililere iade edilir.)”

Kimlerden Alınır?

Sanayi, ticari, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyetleri çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerden, her türlü mal ve hizmet ithalatı yapanlardan, at yarışı ve spor-toto oynanması, piyango ve diğer şans oyunlarının düzenlenmesi ve oynanmasından, profesyonel sanatçıların sergiledikleri performanslardan, müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında gerçekleştirilen satışlardan KDV alınmaktadır.

Gerekli Belgeler

KDV iadesi işlemleri kapsamında, her bir iade talebi için farklı belgeler talep edilmektedir. İhtiyacınız olan belgeler ve sorularınız için bize ulaşınız!

Ne Zaman Talep Edilir?

KDV iadesi hakkına dair vergiyi doğuran olayın mevcut olduğu takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar kullanılabilmesi yönünde yasa değişikliği yapılmış ve 01.01.2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Bu değişikliğe göre, 01.01.2019 tarihinden sonra oluşan işlemler için, tam istisnadan kaynaklanacak KDV iade alacakları, bu istisna durumunun gerçekleştiği yılı izleyen yılbaşı itibarıyla iki yıl süresince iade talep dilekçesi verilerek gerekli kişi ya da kurumlarca talep edilmelidir. İadenin beyan edilmesi için ise son süre iadeyi oluşturan işlemin gerçekleşmesinden sonraki takvim yılının Kasım ayıdır. Söz konusu süre içinde KDV iade talebi gerçekleştirilmezse zaman aşımı söz konusu olur ve mükellef KDV İade hakkını kaybeder.

GİB iade rehberi için tıklayınız.

KDV İadesi kapsamında gerekli belgeler ve yol haritası için bize ulaşabilir ve danışmanlık alabilirsiniz.

Sitemizdeki her türlü içeriğin kopyalanması yasaktır. Telif Hakkı Yasası gereğince kaynak belirtmek şartı ile paylaşıma izin verilmektedir. Paylaşılması halinde Yıldızlar Bağımsız Denetim A.Ş. yasal haklarını kullanmayı tercih edecektir.

Son Yazılar

KDV İade Rehberi

KDV İadesi Nedir? KDV iadesi, vergiye tâbi olan mükelleflere devletin sunduğu bir teşvik ya da istisnai durumdur. Katma Değer Vergisi’nin...

İşsizlik Ödeneği

İşsizlik Ödeneğinin Tanımı Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli...

ÖTV Oranları 2020

Özel Tüketim Ödentisi ve Katma Değer Vergisi’ nin tanımlanmasına yönelik yapılan farklılıklar ile beraber taşıtların Katma Değer Vergisi ve ÖTV’ lerinin hesaplanma...