Ana Sayfa Danışmanlık

Danışmanlık

ÖTV Oranları 2020

Özel Tüketim Ödentisi ve Katma Değer Vergisi’ nin tanımlanmasına yönelik yapılan farklılıklar ile beraber taşıtların Katma Değer Vergisi ve ÖTV’ lerinin hesaplanma...

KVKK Danışmanlığı

KVKK Danışmanlık kapsamında Yıldızlar Bağımsız Denetim A.Ş. ailesi olarak sizleri bu sürece hazırlıyoruz. Gerekli hükümlülükler ve bilgilendirmeler ile danışmanlık hizmetimizden siz de...

6698 Gereken KVKK Nedir?

6698 gereken KVKK hükümleri gerçek kişiler ile bu kişilerin verilerini işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. (Md. 2)

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik

Veri Sorumluları Sicili Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel...

Veri Sorumlusunun Görevleri

Veri Sorumlusunun Görevlerini sıralayacak olursak, Tüzel kişilerde veri sorumlusu tüzel kişiliğin kendisidir. Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişilerin Kanun kapsamındaki veri sorumlusu yükümlülükleri,...

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili yönetmelikler uyarınca: Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık...

KDV İadesi

KDV İadesi, kanundan yararlanabilenler adına Yeminli Mali Müşavirler tarafından yapılan hesaplamalar sonucu hazırlanan raporların vergi dairesine verilmesiyle gerçekleşir. Yıldızlar Bağımsız Denetim ve...

Makul Güvence Raporu

Makul Güvence Raporu Nedir? Makul Güvence Raporu (Resmi Gazete), konkordato ilanı için borçlunun mahkemeye sunması zorunlu olan rapordur. (Konkordato...

Son Yazılar

KDV İade Rehberi

KDV İadesi Nedir? KDV iadesi, vergiye tâbi olan mükelleflere devletin sunduğu bir teşvik ya da istisnai durumdur. Katma Değer Vergisi’nin...

İşsizlik Ödeneği

İşsizlik Ödeneğinin Tanımı Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli...

ÖTV Oranları 2020

Özel Tüketim Ödentisi ve Katma Değer Vergisi’ nin tanımlanmasına yönelik yapılan farklılıklar ile beraber taşıtların Katma Değer Vergisi ve ÖTV’ lerinin hesaplanma...