Ana Sayfa Danışmanlık

Danışmanlık

Perakende Satışlarda KDV İndirimi

Perakende Satış Fişi ile yapılan giderlerde KDV İndirimi Uygulanması İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV ÖTV Grup...

Kredilerde Bağımsız Denetim

Kredilerde Bağımsız Denetim raporu kapsamında 19.02.2019’da Resmi Gazete’de Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yayımlandı. (Kaynak) Yönetmeliğe...

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Tebliğ

32 Sayılı Tebliğ- İhracat Bedeli Hakkında Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedelleri konu alan kararda kısaca; ...

KDV İSTİSNASI (KDV İADESİ)

Kamuya İnşaat Ayni Bağışı Yapan Şirketlerin KDV İstisnası 1.1. Bağışçılara Satış Yapanlara İade (KDV İstisnası)

Tam Tasdik Raporu

Tam Tasdik Raporu, diğer adıyla Kurumlar / Gelir Vergisi Beyannamesi ve ekleri bildirim raporu, şirketin ilgili mali verilerinin yeminli mali müşavirler...

KDV İSTİSNASI (KDV ÖDENEREK YAPILAN ALIMLAR)

İSTİSNA BELGESİ OLMASINA RAĞMEN KDV ÖDENEREK YAPILAN ALIMLAR KDV İstisnası kapsamındaki mal ve hizmetlerin KDV ödenerek yapılan alımlar satın alınması...

Mali Danışmanlık

Yıldızlar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik ailesi olarak; birlikte çalıştığımız şirketlerin mali tablolarını, bilançolarını ve hesaplarını tek tek inceleyerek ve düzeltme ihtiyacı olduğunda...

Yeminli Mali Müşavirlik Raporları (YMM Raporları)

YMM Raporları Kişi ve şirketlere ait işletmelerin muhasebe sistemlerini kuran, geliştiren; muhasebe, finans ve mali (para ile ilgili) konularda belgelere dayanarak inceleme ve denetim yapan,...

Son Yazılar

KDV İade Rehberi

KDV İadesi Nedir? KDV iadesi, vergiye tâbi olan mükelleflere devletin sunduğu bir teşvik ya da istisnai durumdur. Katma Değer Vergisi’nin...

İşsizlik Ödeneği

İşsizlik Ödeneğinin Tanımı Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli...

ÖTV Oranları 2020

Özel Tüketim Ödentisi ve Katma Değer Vergisi’ nin tanımlanmasına yönelik yapılan farklılıklar ile beraber taşıtların Katma Değer Vergisi ve ÖTV’ lerinin hesaplanma...