Yıldızlar Bağımsız Denetim ve Yeminlik Mali Müşavirlik A.Ş.

Güncel Yazılar

kdv-iade

KDV İade Rehberi

0
KDV İadesi Nedir? KDV iadesi, vergiye tâbi olan mükelleflere devletin sunduğu bir teşvik ya da istisnai durumdur. Katma Değer Vergisi’nin...

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir? Yatırımcı özel ya da tüzel kişiler, devlet tarafından belirlenmiş alanlarda yatırım yaptıklarında devletin sağlamış olduğu...

Yeminli Mali Müşavirlik Raporları (YMM Raporları)

YMM Raporları Kişi ve şirketlere ait işletmelerin muhasebe sistemlerini kuran, geliştiren; muhasebe, finans ve mali (para ile ilgili) konularda belgelere dayanarak inceleme ve denetim yapan,...

KDV İstisnası – Hakkında, Başvuru ve Kabul

1-KDV İSTİSNASI 3065 sayılı KDV Kanunu 13/k bendine göre; genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere...

Danışmanlık

Bağımsız Denetim

Bağımsız Denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin uygunluğu ve doğruluğu hususunda gerekli bilgilere ulaşabilme yetkisi verilen bağımsız denetçiler tarafından...

Göz Atın

Mali Danışmanlık

Yıldızlar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik ailesi olarak; birlikte çalıştığımız şirketlerin mali tablolarını, bilançolarını ve hesaplarını tek tek inceleyerek ve düzeltme ihtiyacı olduğunda...

Yeminli Mali Müşavirlik Raporları (YMM Raporları)

YMM Raporları Kişi ve şirketlere ait işletmelerin muhasebe sistemlerini kuran, geliştiren; muhasebe, finans ve mali (para ile ilgili) konularda belgelere dayanarak inceleme ve denetim yapan,...

KDV İSTİSNASI (KDV ÖDENEREK YAPILAN ALIMLAR)

İSTİSNA BELGESİ OLMASINA RAĞMEN KDV ÖDENEREK YAPILAN ALIMLAR KDV İstisnası kapsamındaki mal ve hizmetlerin KDV ödenerek yapılan alımlar satın alınması...
Türkiye
5,083,996
Toplam Koronavirüs Vaka Sayısı
Updated on 14/05/2021 9:14 am
TRY - Türk Lirası
USD
8,4382
EUR
10,2284
GBP
11,8712

Öne Çıkanlar

Perakende Satışlarda KDV İndirimi

Perakende Satış Fişi ile yapılan giderlerde KDV İndirimi Uygulanması İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV ÖTV Grup...

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik

Veri Sorumluları Sicili Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel...

KDV İstisnası (İstisnası Belgesi)

KDV İstinası İşleyişi 1.1. KDV İstisnası Belgesi İstisna Belgesi, projede öngörülen süreyle sınırlı olarak...

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Tebliğ

32 Sayılı Tebliğ- İhracat Bedeli Hakkında Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedelleri konu alan kararda kısaca; ...