Ana Sayfa Danışmanlık YMM Raporları Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırımcı özel ya da tüzel kişiler, devlet tarafından belirlenmiş alanlarda yatırım yaptıklarında devletin sağlamış olduğu bazı ayrıcalıklardan yararlanabilir. Söz konusu yatırımlara okul inşası, ihracat işlemleri veya az gelişmiş bölgelerde sanayileşme adına yapılan yatırımlar örnek gösterilebilir. Bu ayrıcalıklardan yararlanmak için yatırımcının Ticaret Bakanlığı’na Yatırım Teşvik Belgesi için başvurması gerekir.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırımcılara sağlanan faydalar; KDV İstisnası, kamu destekli kredi, sigorta primi ve iş veren hissesi desteği, faiz desteği,gümrük muafiyeti gibi bir çok alanda destek içerir. Yatırımlarla ilgili devlet desteğini içeren Bakanlar Kurulu kararı 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Daha sonra yapılan değişiklikler ile revize ederek günümüzde de devlet yardımları devam etmektedir. 2012 yılında yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı’na buradan ulaşabilirsiniz. Konu ile ilgili son değişiklikleri içeren tebliğe ise buradan ulaşabilirsiniz.

Teşvik belgesi için gerekli belgeler ile birlikte T.C. Ticaret Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılır. Ek belgelerde, teşviklerden yararlanılacak mal ve hizmet alımları ve bu mal ve hizmetlerin dökümü de yer alır. Yatırım teşvik belgesi alan kişi ya da kurumlar, sağlanan faydalardan belgede belirtilen süre kadar yararlanabilir. Yatırımcı, bu süre sonunda yine aynı kuruma başvuruda bulunarak almış olduğu teşvik için teşvik kapatma işlemi yaptırmalıdır.

Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Vizesi olarak da bilinen bu işlem için gerekli belgelerin bir çoğu “Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu” olduğu takdirde aranmaz.

YMM Raporu

Teşvikin kapanması için Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanan bir rapor diğer belgelerin gerekliliğini ortadan kaldırıyor. Kapama başvurusundaki amaç, devlet tarafından sağlanan faydaların yatırımcı tarafından amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı ve amacın dışında kullanımın olup olmadığının tespitidir. Burada, devletin bu ve benzeri durumlarda Yeminli Mali Müşavir’in onayının bulunması karşılığında kendilerinden talep edilen işlemin gerçekleşmesini kolaylaştırdığı görülmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi hakkında bilgi almak ve Yıldızlar Bağımsız Denetim tecrübesinden faydalanmak için bize ulaşınız.

Sitemizdeki her türlü içeriğin kopyalanması yasaktır. Telif Hakkı Yasası gereğince kaynak belirtmek şartı ile paylaşıma izin verilmektedir. Paylaşılması halinde Yıldızlar Bağımsız Denetim A.Ş. yasal haklarını kullanmayı tercih edecektir.

Son Yazılar

KDV İade Rehberi

KDV İadesi Nedir? KDV iadesi, vergiye tâbi olan mükelleflere devletin sunduğu bir teşvik ya da istisnai durumdur. Katma Değer Vergisi’nin...

İşsizlik Ödeneği

İşsizlik Ödeneğinin Tanımı Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli...

ÖTV Oranları 2020

Özel Tüketim Ödentisi ve Katma Değer Vergisi’ nin tanımlanmasına yönelik yapılan farklılıklar ile beraber taşıtların Katma Değer Vergisi ve ÖTV’ lerinin hesaplanma...