Ana Sayfa Danışmanlık Perakende Satışlarda KDV İndirimi

Perakende Satışlarda KDV İndirimi

Perakende Satış Fişi ile yapılan giderlerde KDV İndirimi Uygulanması

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV ÖTV Grup Müdürlüğünün 04.04.2018 tarih ve 3904472-130-E.333687 sayılı özelgesinde;

Şirketiniz tarafından iş yerinde tüketilmek amacıyla satın alınan ve bedeli fatura düzenleme haddini aşmayan mal ve hizmet bedelleri (gıda maddeleri) ile şirket çalışanlarının iş seyahatlerinde satın almış olduğu (yemek, otopark, ekmek, içecek) mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış fişleri ile ödeme kaydedici cihaz fişlerinin gider belgesi olarak kullanılmasının mümkün olup olmadığı talep edilmiştir. Ek olarak, katma değer vergisi tutarının indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş talep edilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 232 inci maddesinin inceleyelim.

  • Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar,
  • Kazancı basit usulde tespit edilenlerle,
  • Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler,
  • Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve almak mecburiyetinde oldukları hüküm altına alınmıştır.

3065 sayılı KDV Kanununun; 29/1-a maddesine bir göz atalım. KDV mükelleflerinin faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri vesikalar vardır. Bu belgelerde yer alan KDV’ni bu kanunda aksine bir hüküm olmadıkça indirim konusu yapabileceği belirtilmiştir.

Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmaları şartıyla fatura düzenleme haddinin altında kalan, iş yerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın alınan kırtasiye, büro ve temizlik giderleri, su, gıda giderleri için alınan perakende satış veya ödeme kaydedici cihaz fişlerinde yer alan KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Ancak, şirket çalışanlarının şirket dışında yiyecek, konaklama ve yol giderleri, otopark ve misafir ağırlamaya ilişkin giderlerin, kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi için fatura ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla şirket personelinin iş seyahatlerinde yapmış olduğu çeşitli masrafların kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi için fatura tevsiki mecburidir. Söz konusu harcamalara ait perakende satış fişleri ve yazar kasa fişlerinde yer alan KDV tutarlarının, KDV Kanununun 30/d maddesi uyarınca indirim konusu yapılması mümkün olmadığı, işlemin mahiyetine göre gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınabileceği tabiidir.

KDV İndiriminden faydalanmak ve danışmanlık almak için bize ulaşınız.

Sitemizdeki her türlü içeriğin kopyalanması yasaktır. Telif Hakkı Yasası gereğince kaynak belirtmek şartı ile paylaşıma izin verilmektedir. Paylaşılması halinde Yıldızlar Bağımsız Denetim A.Ş. yasal haklarını kullanmayı tercih edecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı buraya girin

Son Yazılar

KDV İade Rehberi

KDV İadesi Nedir? KDV iadesi, vergiye tâbi olan mükelleflere devletin sunduğu bir teşvik ya da istisnai durumdur. Katma Değer Vergisi’nin...

İşsizlik Ödeneği

İşsizlik Ödeneğinin Tanımı Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli...

ÖTV Oranları 2020

Özel Tüketim Ödentisi ve Katma Değer Vergisi’ nin tanımlanmasına yönelik yapılan farklılıklar ile beraber taşıtların Katma Değer Vergisi ve ÖTV’ lerinin hesaplanma...