Erdoğan Yüceer

Hakkında

27 İÇERİKLER

/

0 YORUMLAR

Yazılar

KDV İadesi

KDV İadesi, kanundan yararlanabilenler adına Yeminli Mali Müşavirler tarafından yapılan hesaplamalar sonucu hazırlanan raporların vergi dairesine verilmesiyle gerçekleşir. Yıldızlar Bağımsız Denetim ve...

Makul Güvence Raporu

Makul Güvence Raporu Nedir? Makul Güvence Raporu (Resmi Gazete), konkordato ilanı için borçlunun mahkemeye sunması zorunlu olan rapordur. (Konkordato...

Bağımsız Denetim

Bağımsız Denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin uygunluğu ve doğruluğu hususunda gerekli bilgilere ulaşabilme yetkisi verilen bağımsız denetçiler tarafından...

KDV İstisnası – Hakkında, Başvuru ve Kabul

1-KDV İSTİSNASI 3065 sayılı KDV Kanunu 13/k bendine göre; genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere...

KDV İstisnası (KDV İstisnasının Beyanı)

KDV İstisnasının Beyanı 1.1. Satış Yapanların Beyanı KDV İstisnasının beyanı kapsamında yapılan teslim ve...

Kitapta KDV İadesi

Kitapta KDV İadesi ve Türevlerinde KDV İstisnası Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere çocuklar...

İhracatta KDV İadesi

İhracatta KDV İadesi Ülkemizde ihracat işlemlerinde KDV hesaplanmaz. Yani yurt dışına mal ve hizmet tesliminde KDV uygulanmaz. Yurt dışına...

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir? Yatırımcı özel ya da tüzel kişiler, devlet tarafından belirlenmiş alanlarda yatırım yaptıklarında devletin sağlamış olduğu...

Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi Nasıl Hesaplanır? Yerli Malı Belgesi, belirli kıstasları sağlayan yerli üreticilere teşvik amaçlı verilen ve kamu ihalelerinde söz konusu...